پلیت در چاپ افست چیست و چگونه ساخته می‌شود؟

پلیت در چاپ افست چیست و چگونه ساخته می‌شود؟

پلیت در چاپ افست چیست و چگونه ساخته می‌شود؟ در دنیای چاپ افست، پلیت نقشی اساسی در انتقال طرح و رنگ به سطح چاپ ایفا می‌کند. این صفحه فلزی حساس به نور، حکم واسطه‌ای بین طرح دیجیتال و چاپ نهایی را دارد و کیفیت و دقت چاپ را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. […]