چرا جعبه پیتزا مربعه خودش گرده؟

چرا جعبه پیتزا مربعه خودش گرده؟

چرا جعبه پیتزا مربعه خودش گرده؟ شاید بارها این سوال ذهنتون رو مشغول کرده باشه و برای رسیدن به جوابش ساعتها معطل شدین! که چرا جعبه پیتزا که مربعه، یه پیتزای گرد و خوشمزه رو داخل خودش نگه می‌داره؟ برای این سوال، چندتا جواب طنز پیدا کردیم که بهتون میگیم، بعد شاید رفتیم سراغ دلایل […]