برچسب انرژی مواد غذایی چیست؟

برچسب انرژی مواد غذایی

برچسب انرژی مواد غذایی چیست؟ این برچسب در حقیقت راهنمای مصرف کنندگان برای انتخابی آگاهانه مواد غذایی است. این برچسب توضیح می‌دهد که چه موادی و با چه میزان انرژی درون محصول وجود دارد. برچسب انرژی مواد غذایی چیست؟ در دنیای امروز، سلامت و تغذیه از اهمیت بالایی برخوردار است. مصرف کنندگان به دنبال اطلاعات […]