انواع قطع کتاب در ایران

انواع قطع کتاب در ایران

انواع قطع کتاب در ایران چیست؟ در این مقاله به راهنمای جامعی در زمینه اندازه‌های قطع کتاب در کشور ایران می‌پردازیم. انواع قطع کتاب در ایران اندازه کتاب، که به آن قطع کتاب نیز گفته می‌شود، به ابعاد و تناسبات صفحات آن اشاره دارد. انتخاب قطع مناسب برای کتاب شما نقشی اساسی در خوانایی، زیبایی […]